Nawigacja

Nawigacja

  PROJEKT UNIJNY

  Edukacja na wysokim poziomie w Gminie Wielowieś

   

   

  Informacje o projekcie:

  Okres realizacji projektu: 01.01.2018 - 28.06.2019 r.

  Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej w obszarze rozwijania wśród
  uczniów kompetencji kluczowych, pokonywania niepowodzeń szkolnych, odpowiedniego zaplanowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.


  W naszej szkole w ramch projektu odbędą się następujące zajęcia:

  "Matematyka bez granic - aktywne formy zdobywania wiedzy" oparte na metodzie eksperymentu

  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem sprzętu TIK

  Dodatkowe zajęcia z fizyki oparte na metodzie eksperymentu

  Dodatkowe zajęcia biologiczno-chemiczne oparte na metodzie eksperymentu

  Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego

   

  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów szkół podstawowych w Gminie Wielowieś w projekcie