Nawigacja

Nawigacja

  Nasi przyjaciele

  Nasi przyjaciele

   

  "Ludzi należy dzielić na dobrych i złych. Rasa, pochodzenie,
  religia, wykształcenie, majątek - nie mają żadnego znaczenia.
  Tylko to, jakim kto jest człowiekiem..." 

                                                                      Irena Sendlerowa

  Serdeczne podziękowanie dla Pana Andrzeja Glogaza za dobre serce okazane szkole, bezinteresowną pomoc w wielu problemowych sytuacjach remontowych.
   

  Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom zaangażowanym w życie naszego gimnazjum
  w roku szkolnym 2015/16. Dziękujemy Rodzicom z trójek klasowych, a szczególnie Paniom Annie Jakubas, Jolancie Bdzionek, Magdalenie Kasprzak
   
  za pomoc, za poświęcony czas
  i serce. 

  Państwu Marcie i Tadeuszowi Maziarz oraz Państwu Annie i Andrzejowi Jakubas składamy serdeczne podziękowania za ufundowanie nagród końcoworocznych.

                                                   

  Serdecznie dziękujemy Panu Manfredowi Jeziorowskiemu za pomoc w wywozie liści.

   

  Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomagali nam
  w różnych sytuacjach organizacyjno - wychowawczych
  w roku szkolnym 2014/15, przede wszystkim
  naszej wspaniałej trójce Rady Rodziców, Paniom:
   
  Annie Jakubas, Jolancie Bdzionek, Magdalenie Kasprzak . 


  Serdecznie dziękujemy Państwu Brygidzie i Andrzejowi Korcz
  za ufundowanie nagród w roku szkolnym 2014/15,
  Panu Wernerowi Kocek za pomoc w organizacji zadrzewienia szkoły
  oraz Panu Józefowi Schutz - sołtysowi Wielowsi - za pomoc
  w uzyskaniu projektów powiatowych.

  Dziękujemy również Rodzicom uczniów klas trzecich
  za pracę w roku szkolnym 2014/15.
  Tytuł "Przyjaciela szkoły" otrzymują Panie:

  Marzena Dylla, Anna Bujara, Ewa Primus, Lidia Panasiuk,
  Olga Giemza, Klaudia Gaida, Gabriela Rekus.